Maadili yetu

  1. Uwajibikaji;    
  2. Ufanisi;
  3. Uwazi;
  4. KujaliMatokeo;
  5. Uadilifu;
  6. Wajibu;
  7. Uaminifu; na  
  8. Kufanyakazikwaushirikiano.